Naložené drezy

Naložené drezy sa montujú na pracovnú dosku zhora tak, že ich okraj trochu vyčnieva nad rovinu pracovnej dosky. Montáž tohoto typu drezu je jednoduchá, pretože nevyžaduje dokonale presný výrez.

100 cm spodná skrinka

Z 10 x 5
Naložený drez Blanco

Z 10 x 6
Naložený drez Blanco

40 cm spodná skrinka

R-ES 8 x 6
Naložený drez Blanco

R-ES 10 x 6
Naložený drez Blanco

R-ES 10 x 5
Naložený drez Blanco

45 cm spodná skrinka

R-ES 8 x 5
Naložený drez Blanco

80 cm spodná skrinka

Z 8 x 6
Naložený drez Blanco

Z 8 x 5
Naložený drez Blanco

R-ES 12 x 5-2
Naložený drez Blanco

R-ZS 12 x 6-2
Naložený drez Blanco