Exkluzívne drezy z nerezu – to je SteelArt.

Tri produktové oblasti Blanco STEELART otvárajú nové perspektívy v plánovaní:

  • ručne vyrábané exkluzívne nerezové drezy a batérie,
  • koordinovaný systém riešenia z nerezovej ocele
  • a na zákazku vyrábané STEELART kuchynské centrá pre všetkých, ktorí si cenia individuality v kuchyni.

Program STEELART ponúka prostredníctvom svojej hĺbky programu najväčšiu flexibilitu a funkčnosť – s mnohými vysokokvalitnými výrobkami a presne koordinovanými detailami.

Vyberte si vhodný drez do roviny zo série SteelArt:

40 cm spodná skrinka

BLANCOCLARON 4 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 4 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

45 cm spodná skrinka

BLANCODIVON 45 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Jasné formy a línie

BLANCOFLOW 45 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Plynulé spojenie

BLANCOCLARON 400-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Zdôraznenie čistej formy

BLANCOZEROX 400-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Charakterovo silný a konzekventný

50 cm spodná skrinka

BLANCOFLOW 5 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Plynulé spojenie

BLANCODIVON 5 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Jasné formy a línie

BLANCOCLARON 5 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 5 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

60 cm spodná skrinka

BLANCOFLOW 6 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Plynulé spojenie

BLANCOJARON XL 6 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Umenie symetrie

BLANCODIVON 6 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Jasné formy a línie

BLANCOCLARON 500-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Zdôraznenie čistej formy

BLANCOCLARON 550-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Zdôraznenie čistej formy

BLANCOCLARON 340/180-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOCLARON 6 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOCLARON 550-IF Dampfgar Edícia
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Čistá elegancia, čistý pôžitok

BLANCOZEROX 500-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Charakterovo silný a konzekventný

BLANCOZEROX 550-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Charakterovo silný a konzekventný

BLANCOZEROX 340/180-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 6 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 340/180-IF/N
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®

BLANCOZEROX 400/550-T-IF/N
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®

80 cm spodná skrinka

BLANCODIVON 8-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Jasné formy a línie

BLANCODIVON 8 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Jasné formy a línie

BLANCOCLARON 700-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOCLARON 8 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 700-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 8 S-IF
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

90 cm spodná skrinka

BLANCOCLARON 400/400-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 400/400-IF/A
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®
Nerez, hodvábny lesk

BLANCOZEROX 400/400-IF/N
Nerezová kolekcia Blanco Steelart®