BLANCO batérie – stavte na istotu

Vyhnúť sa zdravotným rizikám

Neprekontrolované batérie môžu hraničnú hodnotu zdraviu škodlivých látok značne prekročiť. BLANCO batérie sú rozsiahle prekontrolované a certifikované. Týmto ponúkajú maximálnu istotu vo veci zdravia a hygieny.

Čistejšou vodou prispievame k Vášmu zdraviu.

Firma BLANCO preukazuje vo viacerých aspektoch vysokú zodpovednosť voči človeku a prírode. V BLANCO batériách sa nielenže používa schválený a kvalitný materiál v častiach kde preteká voda napriek tomu sú stále monitorované dobrovoľnými skúškami.

To znamená pre Vás nasledovné:

• denne dobrý pocit z pohľadu hygieny a ochrany zdravia pre celú rodinu
• potvrdená bezpečnosť pri kúpe batérie
• dlhá životnosť výrobkov s vysokou kvalitou

BLANCO si necháva svoje batérie podľa požiadaviek nemeckej vodárenskej spoločnosti na techniku a hygienu prekontrolovať a certifikovať cez DVGW CERT GmbH (miesto certifikácie pre nemeckú asociáciu plynární a vodární).

S certifikátom ponúkajú BLANCO batérie najvyššiu kvalitu, ktorá je momentálne dostupná na trhu.

S dobrovoľným certifikátom DVGW dokumentuje firma BLANCO dodržanie požiadaviek pre ochranu pitnej vody.

Na začiatku certifikácie séria batérii prejde mnohými skúškami vzhľadom na techniku a hygienu od rozdielnych, nezávislých inštitútov.

Nasledovné kritéria sú podstatné:
• premyslene použité materiály (všetky materiály, ktoré prídu do styku s vodou sú prekontrolované na zdraviu neškodné látky a vlastnosti hygieny)
• dlhá životnosť pri dlhodobom používaní
• prietok vody
• intenzita hluku vody

Blanco kuchynské batérie